Personal

Videungen har en trygg och stabil personalgrupp där flera har arbetat många år tillsammans. Personalgruppen fortbildar sig kontinuerligt och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Personalen vill ha ett förhållningssätt till barnen som präglas av respekt, tilltro till barnets egen förmåga och en tillåtande atmosfär.

 

Marianne Slapokas, rektor, förskollärare, montessorilärare 

Marianne har arbetat på Videungen sedan 1988 och lett verksamheten sedan 1992. 

 

Lena Bern, förskollärare

Lena har arbetat på Videungen sedan 1992.  

 

Evelyn Lindholm, barnskötare

Evelyn har arbetat på Videungen sedan 2012.

 

Selam Tesfamichel, barnskötare

Selam har arbetat på Videungen sedan 2019.

 

Anna Moilanen, barnskötare

Anna har arbetat på Videungen sedan 2009.

 

Annicka Hyving, barnskötare

Annicka har arbetat på Videungen sedan 2019.

 

gallery/personal2