Föräldramedverkan

 

Lek

Videungen är en föräldradriven förskola, vilket innebär att föräldrarnas medverkan är större än på kommunala förskolor. Det har många fördelar, t.ex. att föräldrarna har stor insyn i verksamheten och att gemenskapen mellan familjerna ökar. Genom föräldrarnas insatser hålls också kostnaderna nere och därmed kan barngruppen vara mindre.

Tillsammans med förskolechefen sitter 5 föräldrar i styrelsen (ordförande, sekreterare, kommunansvarig, personalansvarig och kassör). Styrelsen träffas en gång i månaden. Andra föräldrar innehar rollerna hus-, städ-, trädgårds- och IT-ansvarig. (Det är dock Uppsala kommun som äger fastigheten, så ansvaret för större renoveringar och underhåll vilar på kommunen.)

Ungefär två veckor per termin ansvarar varje familj för städning av förskolan enligt ett rullande schema; antingen städar man själva eller lejer ut det.

Personalen har personalmöte på onsdagseftermiddagarna 14.25–16.30. Två föräldrar hjälps då åt att ta hand om barnen utifrån ett rullande schema. För varje familj blir det ungefär tre tillfällen per termin.

Föräldrarna förväntas däremot ALDRIG ”vikariera” på förskolan i samband med eventuell sjukdom bland personalen.

Under ett läsår brukar vi också ha trivselaktiviteter, luciafest, gemensamma heldagsutflykter, sommarfest m.m.

Bilbana


Videungens Montessoriförskola
Videvägen 16
756 53 Uppsala
018-32 12 73
Mail: videungen@gmail.com