Montessoriinspirerad - vad innebär det?

   

Vi vill vara tydliga med att vi är en montessoriinspirerad förskola.

Rum

Låda

Vad vi vill ta fasta på inom montessoripedagogiken är bl.a. följande:

  • Vi har och vill använda mycket av montessorimaterialet.
  • Tilltron till barnets inneboende förmåga att lära sig (”det kompetenta barnet”).
  • Uppmuntra barnen att bli självständiga, inte ge onödig hjälp (”hjälp mig att hjälpa mig själv”).
  • Ordning – var sak har sin plats.
  • En miljö anpassad för barnen, där barnen själva ska kunna nå och ta det de vill göra.

Det som skiljer oss från en traditionell Montessoriförskola är bl.a. följande:

  • En auktoriserad Montessoriförskola ska arbeta med ett tretimmarspass inomhus varje dag, vilket vi inte gör och inte vill göra. Vi vill känna oss fria att utnyttja tillgången till naturen runt omkring förskolan.
  • Vi delar in barngruppen i fyra mindre grupper två förmiddagar i veckan för att bättre kunna se och möta det enskilda barnets behov.
  • De flesta i personalgruppen har inte en montessorilärarutbildning.
  • Vi har mycket lek- och byggmaterial på förskolan.

Räknelåda

 


Videungens Montessoriförskola
Videvägen 16
756 53 Uppsala
018-32 12 73
Mail: videungen@gmail.com