Personal

 

Videungen har en personalgrupp som har arbetat många år tillsammans. Förskolechefen har förskollärarutbildning samt montessorilärarutbildning, ytterligare en av personalen har förskollärarutbildning och två har barnskötarutbildning.


Personalen vill ha ett förhållningssätt mot barnen som präglas av respekt, tilltro till barnets egen förmåga och en tillåtande atmosfär.

Häst
Personalen fortbildar sig kontinuerligt genom olika vidareutbildningar som t.ex. förskolelyftet via Uppsala Universtitet.


Videungens Montessoriförskola
Videvägen 16
756 53 Uppsala
018-32 12 73
Mail: videungen@gmail.com