Personal

Videungen har en trygg och stabil personalgrupp där flera har arbetat många år tillsammans. Personalgruppen fortbildar sig kontinuerligt och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Personalen vill ha ett förhållningssätt till barnen som präglas av respekt, tilltro till barnets egen förmåga och en tillåtande atmosfär.

 

 

  • Marianne Slapokas, rektor, förskollärare, montessorilärare    

       Marianne har arbetat på Videungen sedan 1988

       och lett verksamheten sedan 1992. 

 

  • Lena Bern, förskollärare

        Lena har arbetat på Videungen sedan 1992.  

 

  • Evelyn Lindholm, barnskötare

        Evelyn har arbetat på Videungen sedan 2012.

 

  • Selam Tesfamichel, barnskötare

        Selam har arbetat på Videungen sedan 2019.

 

  • Anna Moilanen, barnskötare

        Anna har arbetat på Videungen sedan 2009.