Verksamheten erbjuder en stor bredd av aktiviteter i olika miljöer. 

 

 

Gruppverksamhet

Två förmiddagar i veckan är barnen indelade i mindre grupper för att verksamheten ska kunna anpassas efter barnens mognad, ålder, behov och intressen. Övrig tid kan barnen leka åldersblandat. 

 

 

Lärmiljöer och material

Både inom- och utomhus finns inspirerande lek- och lärmiljöer, anpassade efter individuella och gemensamma, lugna och rörliga aktiviteter. Det finns montessorimaterial, en snickeriverkstad, utrymmen för läsning, spel och pyssel, en forskarhörna samt kreativa utrymmen för fri lek. 

 

 

Utomhus

Vi är ute varje dag. På gården kan barnen leka på vår stora båt "Kuling" och på lektåget, cykla, åka rutschkana, gräva i sandlåda, åka pulka på vintern och plocka vinbär och björnbär på sensommaren. Vi äter ofta mellanmål ute på vår uteplats. 

 

 

Utflykter

Varje vecka går vi på utflykt till något skogsområde eller till en större lekpark. Då och då gör vi också utflykter till centrala Uppsala och går på teater, besöker hoppgropen på Fyrishov med mera.

 

 

Portfolio

Varje barn har en egen portfoliopärm där vi samlar bilder, teckningar med mera under barnets hela tid på Videungen. Barnet får pärmen när det slutar. Varje barn har dessutom ett eget fotoalbum med bilder på sin familj och från förskolans verksamhet. 

 

Verksamhet