Videungen har en personalgrupp som har arbetat många år tillsammans. Förskolechefen har förskollärarutbildning samt montessorilärarutbildning, ytterligare en av personalen har förskollärarutbildning och två har barnskötarutbildning.

Personalen vill ha ett förhållningssätt mot barnen som präglas av respekt, tilltro till barnets egen förmåga och en tillåtande atmosfär.

Personalen fortbildar sig kontinuerligt genom olika vidareutbildningar som t.ex. förskolelyftet via Uppsala Universtitet.

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan. Vi har gruppverksamhet, gör utflykter, går ut på ”naturskola” och har fri lek ute och inne. Gruppverksamheten är förlagd till två förmiddagar i veckan. Då är barnen indelade i fyra grupper så att verksamheten kan anpassas efter barnens behov, intressen och mognad. Vi arbetar med ett Montessorimaterial som innefattar olika områden: praktiska övningar, sinnesträning, språk, matematik och omvärldsorientering. Detta material finns alltid tillgängligt för barnen att välja när de själva vill.

På Videungen får barnen göra många olika aktiviteter. På övervåningen uppmuntras barnen att själva välja bland materialet vad de vill göra. Här finns låga bord och stolar, där barnen kan sitta tillsammans och pyssla/leka, samt fristående ”arbetsplatser” där barnet kan sitta enskilt. Här finns även en läsfåtölj, en fåtölj där barnen kan lyssna på en skiva och en forskarhörna. I lugna rummet har barnen möjlighet att vila, läsa en bok, leka med dockskåpet eller spela spel. Källarvåningen använder vi till samlingar, gymnastik, lek och träslöjd. I källaren finns lekkök, byggkuddar, utklädningskläder, bilar, dockor, tågbana, olika byggmaterial m.m.

Vi är ute varje dag, oftast på gården där det finns två olika båtar, en stor sandlåda, rutschkana, cykelbana, pilkoja, pulkabacke, plats att äta mellanmål m.m. Varje vecka går vi på utflykt till något skogsområde.

Då och då gör vi också utflykter till centrala Uppsala, går på teater, besöker hoppgropen på Fyrishov m.m.

 

Vi vill vara tydliga med att vi är en montessoriinspirerad förskola.

Vad vi vill ta fasta på inom montessoripedagogiken är bl.a. följande:

Vi har och vill använda mycket av montessorimaterialet.

Tilltron till barnets inneboende förmåga att lära sig (”det kompetenta barnet”).

Uppmuntra barnen att bli självständiga, inte ge onödig hjälp (”hjälp mig att hjälpa mig själv”).

Ordning – var sak har sin plats.

En miljö anpassad för barnen, där barnen själva ska kunna nå och ta det de vill göra.

Det som skiljer oss från en traditionell Montessoriförskola är bl.a. följande:

En auktoriserad Montessoriförskola ska arbeta med ett tretimmarspass inomhus varje dag, vilket vi inte gör och inte vill göra. Vi vill känna oss fria att utnyttja tillgången till naturen runt omkring förskolan.

Vi delar in barngruppen i fyra mindre grupper två förmiddagar i veckan för att bättre kunna se och möta det enskilda barnets behov.

De flesta i personalgruppen har inte en montessorilärarutbildning.

Vi har mycket lek- och byggmaterial på förskolan.

Personal

Verksamhet

Pedagogik

VIDEUNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA

OBS! Vi håller på och bygger om våran webbsida. Innehåll kommer att ändras.

 

Videungens Montessoriförskola är en föräldradriven förskola som ligger i ett villaområde i Sunnersta i södra Uppsala. Verksamheten bedrivs i en hemlik miljö i en villa med egen trädgård. Det är gångavstånd till en större lekpark, flera fina skogsområden och Ekoln, som är en vik av Mälaren. Förskolan har plats för cirka 20 barn och har funnits sedan 1988.

 

Verksamheten utgår från förskolans läroplan. Vi är inspirerade av Montessoripedagogiken, som stämmer väl överens med de mål som finns i läroplanen. Vi strävar efter att stimulera barnens språkliga och matematiska utveckling, självständighet och samarbetsförmåga, kreativitet och lek m.m.

 

Vår målsättning är att skapa en god miljö för barnens omsorg, trygghet, lärande och utveckling. Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och barnen ska tycka att det är roligt att komma till förskolan. Föräldrarna ska känna att de har insyn i verksamheten och är när som helst välkomna att vara med.

 

Hjärtligt välkomna att besöka oss, eller höra av er till oss med frågor!

Med vänlig hälsning, Videungen.